Prundu Bârgăului

Plaiurile Bârgăului au o istorie seculară şi s-au bucurat de-a lungul veacurilor de o înfloritoare viaţă materială, culturală şi spirituală. Comuna Prundu Bârgăului ocupă partea centrală a Văii Bârgăului, vale ce separă Munţii Bârgăului din nordul ei de Munţii Călimani din sud, într-o largă depresiune formată din confluenţa râului Tiha cu râul Bistriţa Ardeleană, la o altitudine medie de 550 m. Străjuită de cel mai înalt vârf al Muntilor Bârgăului, vârful Heniu Mare (1610,50 m), comuna este situată la 23 km de municipiul Bistriţa, reşedinţa judeţului Bistriţa-Năsăud şi la 62 km de oraşul Vatra Dornei. Munţii Bârgăului sunt munţi joşi, cu structura cutată în pânze din fildeş paleogen, cu suprafeţe de denuntiţie dominate de maguri vulcanice. Relieful lor este deci sedimentaro-eruptiv.


Localitatea Prundu Bârgăului a servit mereu ca centru de plasă, pretorul avându-şi reşedinta aici, ca şi judele cercual care reprezenta puterea judecătorească.


Cu ocazia războiului de independenţă a României din 1877-1878, bârgăuanii şi-au arătat afecţiunea faţă de fraţii lor de peste Carpaţi prin intermediul "Subcomitetului damelor romane" din Prundu Bârgăului şi acţiunea dr. Mureşan, tot din Prundu Bârgăului, care aduna subscripţii de la locuitorii satelor de pe întreaga vale.


Mişcarea memorandistă din 1892 a avut un puternic ecou în rândurile intelectualităţii din Prundu Bârgăului, unii dintre ei fiind târâţi în cunoscutul proces al "replicei", determinat de acţiunile de solidaritate manifestate faţă de autorii Memorandumului, judecaţi şi condamnaţi la pedepse severe.


Comuna Prundu Bârgăului este situată la cumpăna dintre cele două provincii, Moldova şi Transilvania,iar din vechi timpuri se practica în zonă turismul şi cazările. Aici în Prundu Bîrgăului era Poştalionul. Se făcea schimb de cai pe traseul Bucovina - Viena. Pe aici a trecut Eminescu, prin parcul cu castani din prund, aici a avut rude Coşbuc, la Bistriţa Bîrgăului. Deci iată că este un loc cu rădăcini adânci în istorie. Mai mult, dacă ne gândim la romanul lui Bram Stoker, Dracula, suntem în Transilvania în munţii Călimani ai Bârgăului, unde castelul a existat, ruinele se văd în Pasul Frumuşica, iar descrierea romancierului indică Prundu Bârgăului, cu hanul de aici şi renumita ţuică.

 

Comuna Prundu Bârgăului are în componenţă două sate: Prundu Bârgăului, satul de reşedinţă şi Susenii Bârgăului. .
Se învecinează la :
 nord cu comuna Leşu,
 vest cu comuna Josenii Bârgăului,
 sud cu comuna Livezile,
 sud-est cu comuna Bistriţa Bârgăului,
 est cu comuna Tiha Bârgăului.

 

Lunca Bîrgăului

 

Străjuită de cel mai înalt vârf al Munţilor Bîrgăului, vârful Heniu Mare, la 23 km de municipiul Bistriţa, reşedinţa judeţului Bistriţa-Năsăud, un loc despre care Aurel Rău, renumit poet român, scria: "Frumoasă, un singur oraş virtual, un covor colorat, desfăşurat de pe munţi până spre fostele sate săseşti, unde câmpia azvârle în văzduh ciocârlii. Şi pe unde nu numai treci, spre piatra Fântânelelor, de unde să cobori prin obcini de sus. Te mai opreşti, înfigi rădăcini, te oglindeşti în fântâni şi eşti al lumii întregi, cu o zestre neistovită de inventiv şi de datini, de gând şi de gest, de sănătate şi libertate, prin seri cu stelele veşnice." ,lunca Bârgăului pare desprinsă din poveşti.


Comuna Prundu Bîrgăului, ca de altfel întreaga Vale a Bîrgăului, constituie un minunat colţ de ţară unde se pot practica drumeţii, oaspeţii se pot relaxa prin mişcare într-un aer ozonat, tare, curat şi vindecător.


Pot fi admirate frumuseţi incomparabile ale naturii, o adevărată binefacere. Comuna a intrat în circuitul turistic, este favorabilă practicării agroturismului montan, fiind capabilă să ofere cele mai bune servicii de cazare şi mâncare ecologică. Iarna se pot face deplasări cu sănii aranjate şi trase de cai frumoşi. Se mai pot vizita clădirea primăriei, una dintre cele mai vechi şi mai arătoase clădiri, casele ţărăneşti cu minunate aranjamente populare locale,centrul de ceramică populară din Susenii Bârgăului,centrul de cojocărit din Prundu Bârgăului, puteţi vedea cazanele în care se fierbe ţuica renumită din zonă, iar în timpul verii pot fi văzute şi admirate livezile de meri şi pruni.


Trasee spre Munţii Bârgăului:

 

1- spre Nord - Heniul Mic (1531m alt) - Heniul Mare (1611m alt) - Leşu (sat)
2- spre Nord - Heniul Mic (1531m alt) - Heniul Mare (1611m alt) - SV - Pasul Strâmba (673m alt) - N - Ilva Mică
3- spre Nord - Heniul Mic (1531m alt) - Heniul Mare (1611m alt) - SE - Vf. Muncelului (1542m alt) - NE - Dealul Bârgău (1362m alt) - SE - Vf. Bondariului (1266m alt) - Vf. Prislop - Vf. Lăzăroaia (1116m alt) - Cheile Bârgăului - Mureşenii Bârgăului (sat)

 

Trasee turistice

 

Prundu Bârgăului sat Prundu Bârgăului - Munţii Bârgăului, Călimani - Mv. Heniu Mare/râul Bistriţa ardeleană la confluenţa cu râul Bârgău - 28-29 martie "Sărbătoarea ţapinarilor" folclor, cap bărbat cu trăsături celtice (sculptură în tuf vulcanic) sec. II- I î.e.n.

 

 

 

Înapoi