Josenii Bârgăului

Comuna Josenii Bârgăului se află în partea central-estică a judeţului Bistriţa Năsăud, la aproximativ 17 km în amonte de municipiul Bistriţa, pe malul drept al Bistriţei ardelene. Comuna este aşezată în Depresiunea Bistriţei şi muntii vulcanici ai Bîrgăului.


Comuna se învecinează cu următoarele localităţi
- la nord cu comuna Ilva Mică,
- la nord-est cu comuna Prundu Bârgăului,
- la sud-est cu comuna Bistriţa Bârgăului,
- la sud şi sud-vest cu comuna Livezile,iar
- la vest cu comuna Feldru.


Satul Josenii Bârgăului ( mai demult Alsóborgó, Unterburgau) este localitatea de reşedinţa a comunei fiind situat la 17 km de municipiul Bistriţa, pe DN17 spre Vatra Dornei, forma vetrei fiind areolar- tentaculară cu structură adunată. Sub denumirea de Josenii Bârgăului, localitatea apare consemnată în anul 1750, când sunt desemnate şi localităţile Rusu Bârgăului, Zacseny, Mislocseni, Suseni, Prund, Tycha şi Sztramba.

 

Satul Mijlocenii Bârgăului (mai demult Középborgó) este a doua localitate a comunei ca număr de locuitori şi este situat în partea de est a comunei iar în partea de vest face corp comun cu reşedinţa de comună, forma vetrei fiind liniar tentaculară.

 

Satul Rusu Bârgăului,(mai demult Borgo-Rus sau Oroszborgó, Reissn), a treia localitate a comunei ca număr de locuitori, este situat în partea de vest a comunei, pe DN17, la cca. 1km de reşedinţa de comună, forma vetrei fiind liniar-tentaculară cu structură adunată. Localitatea Rusu Bârgăului, apare atestată pentru prima dată în conscripţia lui Klein din 1733 (Ruszi Borgoului), prin delimitarea Bârgăului în unităţi administrative distincte.

 

Satul Strâmba (sau Dornavölgyitelep) este a patra localitate a comunei ca număr de locuitori şi este situat în partea de nord a comunei, pe DJ 172C, la cca. 3 km de localitatea de reşedinţă, spre comuna Ilva Mică. Forma vetrei satului este adunată. Localitatea figurează pe harta României doar din 1956. Potrivit programului de sistematizare de dinainte de 1989, de altfel, ea trebuia să dispară de pe harta judeţului. Nu s-a întâmplat aşa graţie Mănăstirii Sfântul Spiridon din această localitate şi faptului că drumul de acces DJ 172 C a fost asfaltat pe cheltuiala Consiliului Judeţean.


Distanţele faţă de centrul de comună se situează între 1 si 3 Km, cea mai departată şi răspandită localitate fiind Strâmba. Localităţile Mijlocenii Bârgăului, Josenii Bârgăului şi Rusu Bârgăului sunt situate de o parte şi de alta a râului Bistriţa (Ardeleană) şi sunt traversate pe direcţiile Sud-Vest şi Nord-Est de Drumul Naţional 17 (Drum European 576), drum de categoria a III a, cu îmbrăcăminte asfaltică (modernizat). O ramificaţie a DN 17 care străbate localitatea Strâmba este Drumul Judeţean 172 C, drum cu îmbracaminte asfaltică (modernizat), pană după Mănăstirea Sf. Spiridon, de unde este pietruit şi face legatura cu comuna Ilva Mică.


Comuna Josenii Bîrgăului este strabătută de calea ferată cu ecartament normal Bistriţa-Bistriţa Bârgăului, cu halta CFR la Rusu Bârgaului şi Josenii Bârgăului, respectiv Punct Oprire la Mijlocenii Bârgăului.

 

Alaiul nuntilor de pe Bîrgău


În fiecare an, în februarie, în judeţul Bistriţa Năsăud, pe Valea Bârgăului are loc sărbătoarea tradiţională ,,Alaiul Nuntilor" care se desfăşoară alternativ, în fiecare dintre comunele bârgăuane. În apropiere de sărbătoarea Dragobetelui, localnicii de pe Valea Bârgăului sărbătoresc obiceiurile de nuntă cu călăreţi, costume populare, chematori şi cântece populare.


În cadrul Festivalului ,,Alaiul Nunţilor" sunt prezentate diferite obiceiuri care se regăsesc în ceremonialul de nuntă de pe Valea Bârgăului. Astfel, cei care participa la acest eveniment pot fi martorii unor obiceiuri precum peţitul miresei, tocmeala, strigăturile pentru mire şi mireasă, jocul miresei în bani, strigătura la găină, datul colacului la soacra sau datul cămăşii la mire.


Obiceiurile şi tradiţiile nunţilor bârgăuane sunt printre cele mai vechi, avându-şi originea în "alae"-le romane, dovada vie până astăzi fiind însăşi prezenţa călăreţilor cu clopuri simbolizând coifurile de luptă, steagul cu zurgalăi al "stegarilor" care dă tonul, urmat de cântecul druştelor şi al ceteraşilor, dar mai ales poziţia "în picioare" a nuntaşilor în carele de nuntă, ce formează "Alaiul nunţilor de pe Bîrgău".


Acest străvechi şi original obicei al nunţii, păstrat nealterat în ţinutul bârgăuan, a fost transpus într-un adevărat festival al datinilor care se desfăşoară, începând din februarie 1969, în principiu anual dar cu intermitenţe, pe o imensă scenă a uliţelor satelor bârgăuane, iniţial extinsă până la Bistriţa. Alaiul nunţilor este un grandios spectacol, care cuprinde obiceiurile nunţii, cu ritualuri şi texte nescrise, păstrate în memoria bătrânilor, dar şi reactualizate în pas cu noutăţile epocii, devenind o adevărată cronică vie a datinilor, portului şi ritualului nunţii româneşti, cu specific bârgăuan.


Monumente şi situri arheologice


Pe teritoriul comunei Josenii Bârgăului se găsesc şi vestigii ale civilizatiilor demult apuse. Astfel, in satul Rusu Bârgăului s-au descoperit: Așezarea hallstattiană de la Rusu Bîrgăului - „Cetatea"- pe dealul Conteniţa - din stânga Văii Bistriţei - aşezare din prima epocă a fierului.Turnul roman de la Rusu Bîrgăului - „Mendenț" - fortificaţie turn roman pe limesul Daciei - epoca fierului şi sec. V-VI după Christos.


Trasee turistice

 

Josenii Bârgăului sat Josenii Bârgăului - Piemontul Călimanilor/râul Bistriţa ardeleană - Biserica sec. al XVIII- lea - Februarie ,,Alaiul Nunţilor' folclor (obiceiuri de nuntă).


Monumente de artă plastică şi valoarea memorială


Localitatea Rusu Bîrgăului - Crucea de Piatra, 1798 - în prezent la muzeu

 

Casele din Josenii Bârgăului, cu arhitectura lor specifică zonei

 

În Josenii Bîrgăului există încă tipul de casă veche cu tindă la mijloc, cu amenajarea interiorului în maniera specifică tradiţiei locale. Tot în această aşezare se pot vizita velniţe şi pive de pantera în plină activitate, precum şi daracul de scărmănat lînă şi prese de ulei construite din lemn.

 

 

Înapoi