Introducere

Plaiurile Bârgăului au o istorie seculară şi s-au bucurat de-a lungul veacurilor de o înfloritoare viaţă materială, culturală şi spirituală. Comuna Josenii Bârgăului, face parte integrantă din Judeţul Bistriţa-Năsăud, având în componenţă urmatoarele localităţi : Josenii Bârgăului Satul Mijlocenii Bârgăului Satul Rusu Bârgăului Satul Strâmba
Deşi informaţiile despre trecutul îndepărtat al acestei văi sunt puţine şi fragmentate, vestigiile arheologice atestă că Valea Bârgăului a fost locuită de la sfârşitul epocii neolitice sau începutul epocii bronzului şi epocile imediat următoare.


Asupra originii cuvântului Bârgău au fost emise, din punct de vedere etimologic, mai multe ipoteze. Dintre acestea amintim pe aceea a prof. Nicolae Drăgan, care consideră că acest cuvânt este de origine slavă, însemnând văgăună sau fundătură. De altfel, Valea Bârgăului este tocmai o astfel de înfundătură din care se poate ieşi numai printr-o trecătoare. Tot de origine slavă sunt denumirile date Muntelui Miroslava şi a râului Bistriţa, alături de multe cuvinte care însoţesc viaţa pastorală.


Totodată există şi părerea că numele "Bârgău" provine de la saşii bistriţeni, din substantivul german "berg", care înseamnă "munte", sau din derivate ale acestuia.


Deşi informaţiile despre trecutul îndepărtat al acestei văi sunt puţine şi fragmentate, vestigiile arheologice atestă că Valea Bârgăului a fost locuită de la sfârşitul epocii neolitice sau începutul epocii bronzului şi epocile imediat următoare. După cucerirea Daciei de către romani şi colonizarea ei, stăpânirea romană s-a întins până la hotarul de vest al Văii Bârgăului. Iulian Martian în lucrarea ,,Ţara Năsăudului înainte de militarizare", aminteşte de un drum roman care ar fi străbătut Valea Bârgăului şi trecătoarea din aceşti munţi, spre nord până la vârful Măgura, unde există şi astăzi acest drum construit din piatră cubică, drum acoperit în prezent de pajişti. După retragerea stăpânirii romane acest ţinut a fost călcat de diferite popoare migratoare de origine slavă şi tătară de la care au rămas denumiri pătrunse în toponomia locală.

Despre regiune

Josenii Bârgăului

Josenii Bârgăului

Comuna Josenii Bârgăului se află în partea central-estică a judeţului Bistriţa Năsăud, la aproximativ 17 km în amonte de municipiul Bistriţa, pe malul drept al Bistriţei ardelene. Comuna este aşezată în Depresiunea

Prundu Bârgăului

Prundu Bârgăului

Plaiurile Bârgăului au o istorie seculară şi s-au bucurat de-a lungul veacurilor de o înfloritoare viaţă materială, culturală şi spirituală. Comuna Prundu Bârgăului ocupă partea centrală a Văii Bârgăului, vale ce

Tiha Bîrgăului

Tiha Bîrgăului

Comuna Tiha Bârgăului este una din cele mai mari comune din judeţul Bistriţa Năsăud, fiind situată în partea de est, la 25 km distanţă de municipiul Bistriţa. Accesul în zonă se face de pe DN 17, 50 km de Năsăud şi 40